Milí Lomáci, díl XIX.,

aneb KD Lom vydesinfikovat od arogance a politické ignorance, poslední zhasne a zamkne…..

Tak, vážení PT čtenáři, tohoto volně vázaného seriálu (a že Vás je….) o dění ve skoro pětitisícovém městečku Lomu na Mostecku, a zejména o jednáních místního zastupitelstva, přichází k Vám poslední XIX. díl mapující volební období 2010 až 2014.

Poslední 27. jednání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) nevybočilo z řady. Dokonce na něm gradovala prezentace lidské i politické arogance současného vedení města. Rodina Schwarzových udržela své místo na čele tohoto pelotonu, leč žádný vavřínový věnec, nějaké předávání cen a dokonce ani vděk svých, jinak „pro ně skutečně milých Lomáků“ se nekonaly. Ale popořádku.

Starostka města opět potvrdila, že její působení i ve funkci členky Legislativně právní komise Zastupitelstva ÚK musí být nějakým nedorozuměním nebo rovnou jeden velký omyl. Její neznalost a nerespektování základních pravidel hry zvané „jednání zastupitelstva“ dle Jednacího řádu ZmL ji jednoznačně deklasifikují pro takovéto zařazení. Legislativně právní parketa totiž předpokládá, že dotyční o legislativě a právu něco znají, umějí se v nich pohybovat, aby mohli být těmi, co jsou jako členové poradního a iniciativního orgánu nejen krajské a městské samosprávy kvalifikováni. V případě starostky Lomu K. Schwarzové zřejmě rozhodoval jen její manželský a politický vztah s jedním ze dvou současně fungujících předsedů Severočeši.cz radním Lomu a poslancem P ČR B. Schwarzem. Jo, a ještě zastupitelem Ústeckého kraje.

Opět se ověřovatelé zápisu dle JŘ ZmL čl.4, bod I., písm. d) neurčovali společně se zapisovatelem starostkou, která jednání řídila, ale byli opět voleni. A jak jinak opět nezaměnitelným způsobem, protože byť údajně program a jednání 27. ZmL připravovala a dokonce schvalovala Rada města Lomu na svém jednání 4. 9. 2014, ptala se starostka, kdo chce být ověřovatelem. Po krátkém tichu ze sálu KD Lom, kde se jednalo, nakonec sama navrhla zastupitelku Černou a tradičně svého manžela radního Schwarze. Navržení, byť stačí jejich jmenování řídícím jednání, byli voleni, a to již 16 hlasy přítomných, když mezitím dorazil šestnáctý do party. Z chybějících 5 zastupitelů byli omluveni jen dva – místostarosta P. Barák a A. Bozetická. „Pilíř“ zastupitelstva „opoziční hlas podporující koalici“, což je strašný zvyk KSČM na Mostecku, J. Nétek, byť předkládal Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZmL za rok 2014, se ani neomluvil. Asi na poslední chvíli demonstruje zbytkům potencionálních voličů svůj pozdní distanc od toho, co se díky jeho hlasu „z opozice pro koalici“ v Lomu dělo celé volební období. Nebo třeba jako zástupce ředitel, resp. ředitelky ZŠ a MŠ Lom I. Šabkové, která na jednání ZmL byla, hlídal objekt školy, protože jak zlí jazykové tvrdí, hlídání na škole by ještě zvládl.

Program jednání 27. ZmL byl opět bohatý, ale návrhy podané tentokráte přímo samotnou starostkou, protože tradiční navrhovatel této „zkracovací“procedury místostarosta Barák chyběl, aby se hlasovalo na některých bodech tzv. ánblok (najednou), jednání urychlilo. Jen některé obtěžující dotazy, opět jen některých z opozice základní jednání protáhlo na neuvěřitelných cca 35 minut. Kdyby toho nebylo, mohlo se jít v 18,35 hod. domů. A bylo by to asi dobře, protože tentokráte i přes předchozí varování, že se to může stát, dotazy opozice spíše nahrály na smeč starostce a jejímu manželovi. Zastupitelé J. Hanzlíková a následně M. Dancso se ptali na stejný problém, jaký byl důvod financování zahraniční rekreace cca 90 seniorů z Lomu. Největší nahrávkou byl závěr dotazu prvně jmenované zastupitelky – čím si takovou péči a pozornost, paní starostko, senioři zasloužili? Starostka se okamžitě zatetelila, poposedla a již jela - „paní Hanzlíková, Vy nemáte ráda seniory, ti si to zaslouží již jen proto, že jsou seniory…“ Na pomoc ochotně přispěchal i radní, manžel Schwarz – „vždyť je to pro Vaše rodiče, Vaši rodiče zde žijí, moji ne…“ I když i tato argumentace byla poplatná mentalitě a schopnostem odpovídajících, nelze oddiskutovat, že způsob dotazu, který byl zřejmě o tom, proč právě oněch 90 seniorů a v poslední rok před volbami, proč ne tedy ty roky předcházející, co ti jiní nebo další společenské organizace, mládež, sportovci aj. z Lomu, jak těm se radnice „odmění nebo odměnila“? Šlo evidentně o pro Severočechy.cz „tradiční nákup voličských hlasů“ za peníze města, i když starostka i radní tvrdili, že to byly sponzorské dary. Tuto nepravdu jim snadno vyvrátila zastupitelka Hanzlíková ocitováním obsahu položek, mezi kterými se náklady na rekreaci přesouvaly. Ano, to však s bohorovným klidem a arogancí „rodinného vedení města“ nemělo šanci pohnout. Další body pak běžely jako po drátku. Podpořeny snad jen až na dva, tři všemi přítomnými16 hlasy.

Přesto jsem se na televizní duel Liberec – Plzeň na 19,00 hod. domů nedostal. Jednání se „zadrhlo“ u diskuse zastupitelů, a zejména diskuse občanů. Diskusi zastupitelů zahájil jako vždy radní Schwarz „neotřelým poděkováním některým zastupitelům za spolupráci ve volebním období a pak naprosto nesrozumitelně pro celý sál popřál zastupiteli Hruškovi úspěch při nějakém jednání, nikdo nevěděl, o co jde… Pak dal dva dotazy M. Dancso. V prvním se ani tak neptal, jako spíše upozornil na nevhodný obsah komunikace starostky Schwarzové s jedním občanem Lomu, který shodou okolností kandiduje za OMMO, v němž dotyčnému vyčítala, že za OMMO kandiduje a že vlastně kandiduje za Róma. Dancsem přečtený obsah komunikace ukázal na skoro rasistický podtext komunikace, ale nikoli pro nechápavou starostku – „nechápu o co Vám jde, pane zastupiteli, Vy se snad stydíte za to, že jste Rom?“ Ani náznak nějaké pokory či omluvy, že asi ujela. Dancso samozřejmě kontroval, že se nestydí za příslušnost k etniku, ale škoda, že neřekl to, co napadlo asi nejen mě, že se však může stydět za starostku města Lomu a za její hloupost a aroganci. Druhý dotaz M. Dancsa byl ve věci údajného propuštění dvou učitelek MŠ Lom. Na tento dotaz, na pokyn starostky reagovala přítomná ředitelka ZŠ a MŠ Lom I. Šabková (mimochodem, kdysi jako ředitelka 16. ZŠ Most docela rozumná a vnímavá osoba). Potvrdila, že musela rozvázat ve své kompetenci ředitelky školy pracovní poměr dohodou se dvěmi pracovnicemi, které údajně porušily hrubým způsobem pracovní kázeň, když jim děcko, bez jejich vědomí, opustilo MŠ.

K tomuto bodu se pak ještě mnohem bohatěji a bouřlivěji odvíjela následná diskuse občanů města Lomu. Nebudu popisovat detaily, protože jednání bylo opravdu delší i díky tomu, že v té chvíli nezvládala jeho řízení starostka, a tak to na 27. jednání ZmL za chvíli vypadalo, jak na úterních trzích ve statutárním městě Most. Jen to zboží zde v Lomu bývá v omezené nabídce a kvalitě. Nakonec se spíše ukázalo, že není vše tak jednoznačné, zda vůbec dítě (chlapec údajně) opustilo areál MŠ, jak se celá záležitost vůbec šetřila, není zápis z pracovně právního jednání ředitelky s oběma učitelkami, údajně přijatá opatření, jimiž argumentovala ředitelka, byla vyvrácena aktuální pondělní zkušeností jednoho z přítomných rodičů, který ředitelku upozornil, že stav trvá, a že dnes (v pondělí) potkal na schodech MŠ opět dítě samotné a koho tedy bude nyní trestat a vyhazovat… Někteří dali v potaz i rychlost, s níž ředitelka za ony dvě „vyhozené“ učitelky, z nichž jedna je údajně samoživitelka, měla náhradu. Nakonec, když ředitelka neoslyšela výzvu jedné zastupitelky, zda by nebylo dobré vše přehodnotit a zvolit jiný odpovídající postih než takovýto radikální, se dohodlo, že se musí vše přešetřit. Byla schválena tříčlenná „vyšetřovací komise“ s předsedkyní zastupitelkou J. Hanzlíkovou a dvěma rodiči, které si vybere, aby vše prošetřili a dali rodičům vědět, jak to bylo(ano, dali rodičům vědět!?). Jestli to někdo nechápe, bude to tím, že nemá dlouhodobé poznání z dění v Lomu. Já to chápu docela dobře. Takovýto „absurdistán“ zřejmě vládnoucí v jedné z rodin v Lomu se přenesl do chodu města, vztahů mezi lidmi ovládaných strachem a nejistotou, vyvažovaný či spíše přikrmovaný „anální speleologií“ lidí zaměstnávaných městem a apatií samotných zastupitelů, z nichž, žel většinou všichni opět kandidují. Přitom krom hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) nemají jiné kandidující subjekty volební programy, kterými by se dosud občanům Lomu pochlubily. Nemají co nabídnout, krom toho, co tu již bylo nebo je.

Samostatnou kapitolou byla další část diskuse občanů, v níž se po měších peripetiích podařilo vystoupit i dlouholetému předsedovi TJ Viktoria Lom panu Lochnerovi. Najednou se starostka rozpomněla, že jsou nějaká pravidla hry a ptala se pana Lochnera, zda má v Lomu alespoň nějaký vlastnický vztah k pozemku či nemovitosti, jinak nemůže vystoupit. Dotyčný chtěl, což následně učinil, jen reagovat na osočení a nepravdy starostky zveřejněné k jeho osobě v Lomské radnici v září 2014. Zasahoval i radní Schwarz, neotřelým a familiárním způsobem, kdy se snažil pana Lochnera spíše zesměšnit, protože měl trochu problémy s jasnějším vyjádřením podstaty svého sdělení - "tak to pochop, Pepíčku…“, radil radní, mimo jiné. Nakonec zastupitelstvo 13 hlasy odsouhlasilo, že dlouholetý předseda jejich TJ může vystoupit na jednání ZmL. Řekl bych, že si to měl raději odpustit, protože „manželské duo papáto“ z něj a Viktorie Lom dělalo s velkým gustem ty nejhorší vyvrhele z Lomu a jedny z největších „prošustrovatelů“ městských peněz…. Starostka opět neměla šanci pochopit, že jde o jediné, o zneužívání Lomské radnice k osobní propagaci, šíření lží, polopravd a pomluv na řadu lidí z Lomu, které „vyvažuje“ chvalozpěvy na svou jedinečnost a pracovitost pro Lom a jeho občany.

Poplatným celému jednání 27. ZmL, ale i celého volebního období 2010 až 2014 zůstal závěr jednání učiněný starostkou Schwarzovou – poděkovala za spolupráci, jako její „radní“ manžel jen některým zastupitelům, úředníků města a velice skromně připomněla svou obětavou práci pro své „milé Lomáky“. Doufám, že tentokráte dost přítomných v diskusi, určitě nikoliv jejich „milých Lomáků“ zhodnotí angažmá nejen rodiny Schwarzových a vystaví jim stopku pro další volební období.

Přeji hezký den, rozum a šťastnou ruku při volbách 10. a 11. října 2014

přespolní, stálý účastník zasedání ZmL Vlastimil Balín, jednatel OMMO Most

Zadáno: 2014-09-16 10:39

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 1372x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT