ve věci ohrožení životního prostředí v oblasti Háje –jih

V Praze 17.4.2009

ve věci ohrožení životního prostředí v oblasti Háje –jih

Otevřený dopis

starostovi Městské části Praha 11 Mgr. Daliboru Mlejnskému

a

členům Místního zastupitelstva Městské části Praha 11,

Vážený pane starosto,Vážené členky a členové zastupitelstva,

obracíme se na Vás jako na volené zástupce občanů v souvislosti s nevratnými dopady výstavby sídliště Milíčovský háj, kterou realizuje firma Skanska.

V současné době je dokončováno prvních 6 domů a je připravována další etapa. Občanské sdružení Hezké Jižní Město požádalo o posouzení přední experty z Národního muzea a Botanického ústavu ČSAV v oblasti ohrožené fauny, a flory a dostalo od nich velmi alarmující vyjádření k probíhajícímu procesu Udělování výjimek ze zákona o ochraně přírody 114/92 na Milíčově.

Z dokumentů, které přikládáme v přílohách Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3 , je zřejmé, že výstavba významně ohrožuje živočichy a faunu v místě výstavby, ale svedením dešťové vody kanalizací do rybníka Vrah i výskyt kriticky či silně ohrožených druhů v přilehlém mokřadu. Živočichové na Milíčově spadají pod nejvyšší stupeň ochrany v ČR. Z předložených posudků je zřejmé, že nebyl dostatečně proveden terénní průzkum lokality, a to přesto, že je uváděn v samotném posudku investora význam mokřadu na území bývalého stavebního dvora na území výstavby. Přestože jsou z lokality historicky známy i výskyty 2 kriticky a 4 silně ohrožených druhů cévnatých rostlin, nepožádal investor o Udělení výjimky ze zvláště chráněných rostlin..

Udělení výjimky z ohrožených druhů z zákona 114/92 je možné pro tento stupeň ochrany živočichů pouze za předpokladu, že udělení výjimky je ve veřejném zájmu. Proto se Vás ptáme jako zástupce občanů, kteří definují veřejný zájem na Praze 11 za vedení koalice ODS a ČSSD, zda se ztotožňujete s tím, že přehuštěná výstavba soukromého investora z důvodu maximalizace jeho zisku je/není je ve veřejném zájmu na Jižním Městě proti ochraně ohrožených zvláště druhů chráněných zákonem 114/92?

Vzhledem k tomu, že je dle našeho názoru udělení Výjimky v rozporu s českými zákony, obrátili jsme se na soud, aby tento výklad potvrdil či vyvrátil. Jsme přesvědčeni, že je potřeba ohrožené druhy chránit a udělování Výjimek ze zákona na jejich ochranu je pro nás na Jižním Městě nepřijatelné. Domníváme se, že by se měly zákony na Jižním Městě dodržovat, zejména pak zákony na ochranu přírody bez jakýchkoli Výjimek.

Možná se zdá, že pár ještěrek, ptáků, slepýšů, obojživelníků, o které Jižní Město přijde, nemůže vyvážit společenský přínos daný dalšími stovkami nových bytů v již nejhustěji osídlené lokalitě ČR.. Bohužel, opak je však pravdou. Systematické plíživé ničení přírody a přezíravý postoj vůči udržitelnému rozvoji dovedl Jižní Město na pokraj vyváženého soužití mezi lidmi vůbec. Zlikvidované milíčovské mokřady, přehuštěné ulice plné aut, nemožnost zaparkovat, hluk a denodenní boj o parkovací místa – to vše je důsledkem neuváženého zahušťování lokality, dostavované navíc bez jakékoli občanské vybavenosti.

Život v blízkosti takovéto stavby je velmi problematický. Prašnost a hluk je značný a vedl dokonce k neprodyšnému oplocení Mateřské školky Sulanského. Plot sice může zmírnit dopady stavby, ale není možné v jejím zájmu oplotit vše, co se v lokalitě vyskytuje a trpí stejně jako děti v MŠ.

Za chvíli již nebude stačit postavit zeď dělící lidi od prachu a špíny, rozmanitá fauna a flora postupně vymizí a jediná zvířata, která tu budou s námi žít, budou psi chránící nás před sídlištní samotou a námi samotnými.

Apelujeme proto na všechny zastupitele s výzvou, aby se zasadili o zodpovědnější přístup k ochraně milíčovské fauny a flory a o zodpovědnější ochranu zájmu bydlících obyvatel.

Dále Vás žádáme, abyste požadovali po orgánech činných v oblasti ochrany životního prostředí, aby se zasazovaly o důsledné dodržování Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92, a proto prošetřily postup v lokalitě Milíčov z pohledu činností investora a udělených výjimek jak na území zástavby s názvem Milíčov Sever, tak na území zástavby Milíčov Jih pro ohroženou faunu a floru.

V níže uvedených dokumentech přikládáme další podrobnosti k naší výzvě.

Zástupci o.s. Hezké Jižní Město

Ing. Radka Soukupová

Ing. Jiří Krautwurm, PhD.

Mgr. Zděnek Kvítek, PhD

Zadáno: 2010-10-05 22:53

Dotčená obec: Praha 11

Zobrazeno 2101x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT